Tjänster


Skoglig rådgivning

Ceson Skog har stor erfarenhet både beträffande skog och dess skötsel. Vi bidrar gärna med goda råd och förslag.  Dessutom är vårt kunnande och kontaktnät inom  virkeshandeln en god förutsättning för att rätt sortiment tas tillvara på bästa sätt.

Vi är lyhörda för era egna tankar och idéer och är gärna ert bollplank i skogliga frågor.

Skogsförvaltning

Ceson Skog vill skapa förvaltnings- eller samarbetsmodeller som passar den enskilde skogsägaren. Vi diskuterar och analyserar era behov av stöd i skogsbruket och skapar en samarbetsmodell som passar er.

Virkesförmedling med många möjligheter

Genom ägandet av Specialvirke AB kan Ceson Skog skapa värden som kan vara intressanta oavsett trädslag och sortiment.

Viltvård och friluftsliv

Det är inte bara virke i skogen. Höga värden skapas genom rekreation och utveckling av skogsfastighetens övriga kvalitéer. Ceson Skog (Anders) har arbetat mycket med dessa frågor genom åren och har ett genuint intresse, egentligen är hjärtat grönt.